Hop til hovedindholdet

Ungdomsøen logo

Ungdomsø-weekend / Youth Island Weekend


Dato og tid

Fredag d. 17. marts 2023 kl. 18:00 til Søndag d. 19. marts 2023 kl. 13:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 13. marts 2023 kl. 09:00

Sted

Ungdomsøen, Middelgrundsfortet 1, 1433 København K Ungdomsøen
Middelgrundsfortet 1
1433 København K

Ungdomsø-weekend / Youth Island Weekend


Arrangementsbeskrivelse

(English text below)

Ungdomsø-weekender er for alle unge mellem 15 og 30 år, der er eller har lyst til at være en del af Ungdomsøens fællesskab. Her kan du møde unge, der er ligesom dig, eller helt anderledes.

Til denne Ungdomsø-weekend kan du blandt andet høre om, hvad unge skaber på Ungdomsøen, sætte dit aftryk på Ungdomsøen, arbejde på et projekt eller starte noget helt nyt op.

Der er program for hele weekenden, men du kan selv udvælge, de programpunkter, du synes, lyder spændende. Du kan deltage nogle timer en enkelt dag, overnatte én nat eller blive hele weekenden.
Vi synes selvfølgelig, det er hyggeligt, hvis du er med hele weekenden, men vi ved også, at øen kan være en stor mundfuld – især første gang. Det vigtigste for os er bare, at du er frisk på at møde andre unge i den tid, du er på Ungdomsøen.

Er du nysgerrig på at høre mere eller har du spørgsmål til Ungdomsø-weekend, så skriv til os på engagement@ungdomsoen.dk.

Vi glæder os til at se dig!


PROGRAM FOR WEEKENDEN
Programmet bliver opdateret løbende, som vi kommer tættere på. Du kan følge med her i eventet, når vi deler nye programpunkter, men du kan allerede nu få et indblik i weekendens indhold herunder:

Fredag
Fællesspisning, check in, rundvisning for nye og ø-hygge.

Lørdag
Arbejdstid, ø-status og hygge om aftenen.

Søndag
Vi rydder op og siger på gensyn.

 
PRAKTISK INFORMATION
Arrangementet er gratis, men det er vigtigt, at du husker at tilmelde dig. Tilmeldingsfristen er 19. marts. 

Et par dage først weekenden sender vi et velkomstbrev på mail til alle deltagerne. Velkomstbrevet indeholder alt relevant information. 
 
Du kan vælge mellem at sove på sovesal eller i en shelter. Det plejer vi at finde ud af på dagen. Har du særlige behov i forhold til overnatning, så tøv ikke med at tage fat i os på engagement@ungdomsoen.dk. Vi kan løse det meste! 
 
Vi sørger for mad, snacks og drikkevarer hele weekenden. Husk at notere, hvis du har særlige madhensyn, vi skal tage stilling til, når du tilmelder dig.

Hvis du krydser en region for at deltage i Ungdomsø-weekend, kan du få dækket op til 200 kroner af din returbillet. Læs mere under "Refusionsguide" på siden her: https://ungdomsoen.dk/haandbog-for-engagerede 

Pakkeliste:
Sovepose, lagen/liggeunderlag, toiletting og hvad du har brug for af personlige ejendele til weekenden. Husk varmt tøj til de måske kolde aftener og lad stiletterne blive hjemme.

Er det første gang, du besøger Ungdomsøen? Så ringer vi dig op inden arrangementet og byder dig velkommen og svarer på de spørgsmål, du måske har. 

 

SEJLADSTIDER

Til Ungdomsøen 

  • Fredag kl. 18.00 (Nyhavn 71)
  • Lørdag kl. 9:00 (Langelinjekaj 5)

Til fastlandet

  • Lørdag kl. 15.00 (Langelinjekaj 5)
  • Søndag kl. 12.35 (Nyhavn 71)

Bemærk, at vi sejler fra to forskellige lokationer. Fredag og søndag fra og til Nyhavn 71 og lørdag fra og til Langelinjekaj 5.  

 

Kender du Ungdomsøens alkoholpolitik? 

Det er tilladt at drikke alkohol på Ungdomsøen hvis du er 18 år eller derover. Ungdomsøen skal være et sted, hvor der er plads til alle – uanset om man har lyst til at drikke alkohol eller ikke har. Alle skal tilstræbe at gøre det på en sådan måde, det ikke skaber utryghed eller dårlige oplevelser for nogen. Ungdomsøen accepterer ikke nogen form for gruppepres eller tvang. Det skal være trygt at takke både ja og nej til alkohol. 

Er du over 30 år, men synes det lyder helt vildt spændende? Så er du selvfølgelig også velkommen! Du skal bare huske, at vi er en ungdomsø, og at det er vigtigt, at man støtter op om målgruppens behov, idéer og ønsker, når man engagerer sig i Ungdomsøens fællesskab.

Vi kan godt finde på at tage billeder og video til arrangementer på Ungdomsøen. Billedmaterialet kan blive brugt til kommunikation af og om Ungdomsøen på hjemmeside, sociale medier, i tryksager og øvrige medier. Hvis ikke du ønsker at optræde på billederne, skal du bare sige det til fotografen til det pågældende arrangement. 

 WELCOME TO YOUTH ISLAND WEEKEND

Welcome to Youth Island weekend! 

Youth Island Weekends are for all young people between the age of 15 and 30, who either is or wants to be a part of the Youth Island community. Here you can meet young people like yourself or different from you.

At this weekend you can look forward to leave your mark on the island, work on a project you find interesting or start your own project.

We've planned a program for the entire weekend, and you can choose to participate in the things, that you find interesting. You can participate for a few hours one day, spend one night at the island or stay for the entire weekend.
We would love it, if you want to be a part of the whole thing, but we understand that the island can be a bit of a mouthful - especially the first time. The most imporant thing to us is, that you are ready to mingle.

If you are curious to know more or have questions about the Youth Island weekend, feel free to reach out to engagement@ungdomsoen.dk.

We looks forward to see you!


PROGRAM
We'll update the program as we get closer to the weekend. We'll post all updates in this event, and here's what we know so far:

Friday
Dinner, check in, tour of the island and socializing.

Saturday
Time for working on project, status and socializing.

Sunday
We clean up and say good bye


PRACTICAL INFORMTION
The event is free but it is important that you rememer to register before March 19th. 

A few days prior to the event all participants will get a welcome letter in their e-mail containing all relevant information.

We'll take care of food, snacks and drinks for the weekend. Please remember to notify us of any allergies when you register for the event. 

You can choose between sleeping in a dormitory, in a shelter or you can bring and pitch your own tent. If you have special needs in relation to accommodation, do not hesitate to contact us at engagement@ungdomsoen.dk. We can solve most things! 

If you cross a region on your way to the event, we cover up to 200 DKK of your expenses. Please reach out to engagement@ungdomsoen.dk if this is relevant for you.

Your first time visiting the island? then we'll call you before the event to welcome you and answer whatever questions you may have.

What to bring: Sleeping bag, sheets/sleeping mat, toothbrush and what you need of personal belongings for the weekend. Remember warm clothes for the perhaps cold evenings and leave the high heels at home. SAILING TIMES

To the Youth Island
• Friday 18:00 (from Nyhavn 71)
• Saturday at 9:00 (from Langelinjekaj 5)

Return to mainland
• Saturday at 15.00 (from Langelinjekaj 5)
• Sunday at 12.35 (from Nyhavn 71)

Be aware, that we departure from two different locations. Friday and Sunday from Nyhavn 71 and Saturday from Langelinjekaj 5. Do you know our alcohol policy?

You are allowed to drink alcohol at the Youth Island if you are 18 years or older. The youth island must be a place with room for everyone - whether you want to drink alcohol or not. Everyone should strive to drink in such a way that it does not create insecurity or bad experiences for anyone. The Youth Island does not accept any form of peer pressure. It must be safe to say both yes and no to alcohol. 


Are you older than 30 years, but think this weekend sounds exciting? Then you are welcome too! You just have to remember that we are a youth island, and that it is important that you support the target group's needs, ideas and wishes when engaging in the Youth Island community. 

We may take pictures and video for events at the Youth Island. The image material can be used for communication by and about the youth island on the website, social media, in printed matter and other media. If you do not want to appear in the pictures, let us know.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Ungdomsøen
Anna Rask Larsen

Tlf: +45 61427019
anna.rask@ungdomsoen.dk

Kontaktinformation til arrangør

Ungdomsøen
Anna Rask Larsen

Tlf: +45 61427019
anna.rask@ungdomsoen.dk