Hop til hovedindholdet

Ungdomsøen logo

Speciale-eksil på Ungdomsøen / Thesis Retreat at Youth Island


Dato og tid

Tirsdag d. 14. februar 2023 kl. 09:30 til fredag d. 17. februar 2023 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 13. februar 2023 kl. 12:00

Sted

Ungdomsøen, Middelgrundsfortet 1, 1433 København K Ungdomsøen
Middelgrundsfortet 1
1433 København K

Speciale-eksil på Ungdomsøen / Thesis Retreat at Youth Island


Arrangementsbeskrivelse

Speciale-eksil på Ungdomsøen 14.-17. februar 

(English below)

Skift læsesalen ud med god plads og havudsigt til et fordybelsesophold på Ungdomsøen. Du kan tage af sted med din studiegruppe eller alene. Speciale-eksil er for alle studerende i København, der trænger til at komme væk fra forstyrrelse og hverdagens faste rammer for at få en god start (eller fortsættelse) på specialeskrivningen. Under eksil er der plads til fokustid, fællesskab og landets smukkeste solnedgange på en unik ø for unge midt i Øresund.

Vi lægger et løst program for opholdet, men da det er dit speciale, som er i fokus, kan du udvælge de programpunkter, du synes, lyder spændende. Du kan overnatte én, to eller alle tre nætter.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du skrive til elin.gislason@ungdomsoen.dk.

Vi glæder os til at se dig!

PROGRAM 

Tirsdag den 14

09:30 Sejlads fra Langelinie til Ungdomsøen

12:00 Dem der har lyst mødes til fælles frokost

14:00 Rundvisning

18:00 Dem, der har lyst mødes til fælles aftensmad

Onsdag den 15

09:30 Sejlads fra Langelinie til Ungdomsøen

12:00 Dem der har lyst mødes til fælles frokost

14:00 Vinterbadning og sauna

18:00 Dem der har lyst mødes til fælles aftensmad

20:00 Brætspilshygge

Torsdag den 16

12:00 Dem der har lyst mødes til fælles frokost

15:40 Sejlads fra Ungdomsøen til Langelinie

18:00 Dem der har lyst mødes til fælles aftensmad

20:00 Brætspilshygge

Fredag den 17

12:00 Dem der har lyst mødes til fælles frokost

14:00 Vinterbadning og sauna

16:00 Sejlads fra Ungdomsøen til Langelinie

PRAKTISK INFORMATION

Det koster 200 kroner at deltage i specialeeksil og kræver tilmelding. Tilmeldingsfrist er den 9. februar.

Du skal selv medbringe mad. Vi stiller køkken til rådighed, hvor du har adgang til service, ovn, køleskab, kogeblus og opvaskemaskine. Du kan købe snacks (chips, slik, sodavand, kopnudler og lignende) i Ungdomsøens kiosk.

Du overnatter i en sovesal. Skriv i kommentarfeltet, hvis der er andre deltagere du gerne vil dele sovesal med. Har du særlige behov i forhold til overnatning, så tøv ikke med at tage fat i os på elin.gislason@ungdomsoen.dk. Vi kan løse det meste! 

Der er stillelokale til fordybelse og lokaler, hvor du godt må tale sammen og udvikle på dit speciale i fællesskab med de andre.

Et par dage inden afgang modtager du et velkomstbrev med alt relevant information i din mail.

Pakkeliste

  1. Sovepose, lagen og pude Hvis ikke du har en sovepose, kan du leje sovepose eller dyne/pude og linned på øen.
  2. Færdigmad eller råvarer til dig selv, som kan tilberedes i det delte køkken, du får adgang til.
  3. Toiletting, computer og hvad du ellers har brug for af personlige ejendele til opholdet.
  4. Varmt tøj til de måske kolde aftener – og lad stiletterne blive hjemme.

Tip! Pak dine ting i en blød taske, så kan den nemt komme med i båden.

Sejlads
Der er sejlads fra Langelinie til Ungdomsøen tirsdag og onsdag klokken 9:30. Du kan komme retur til fastlandet igen torsdag klokken 15:40 og fredag klokken 16:00. 

Båden sejler fra Isbjørnestatuen ved Langeliniekaj 5: https://goo.gl/maps/rdZZvQ9yfPmAMpGv9

Kender du Ungdomsøens alkoholpolitik?
Det er tilladt at drikke alkohol på Ungdomsøen, hvis du er 18 år eller derover. Ungdomsøen skal være et sted, hvor der er plads til alle – uanset om man har lyst til at drikke alkohol eller ikke har. Alle skal tilstræbe at gøre det på en sådan måde, det ikke skaber utryghed eller dårlige oplevelser for nogen. Ungdomsøen accepterer ikke nogen form for gruppepres eller tvang. Det skal være trygt at takke både ja og nej til alkohol. 

Vi kan godt finde på at tage billeder og video til arrangementer på Ungdomsøen. Billedmaterialet kan blive brugt til kommunikation af og om Ungdomsøen på hjemmeside, sociale medier, i tryksager og øvrige medier. Hvis ikke du ønsker at optræde på billederne, skal du bare sige det til fotografen til det pågældende arrangement. 

ENGLISH

THESIS RETREAT AT UNGDOMSØEN FEBRUARY 14-17th

Replace the study hall with plenty of space and sea view with our thesis retreat at Ungdomsøen (the Youth Island). Dive into your studies at an old seafortress with your study group or by yourself. Our thesis retreat is for all students in Copenhagen wanting to flee the disturbance of the everyday life and get a head start (or continuance) on their thesis. During the retreat you’ll experience time to focus, community and some of the most beautiful sunsets in the country – all mixed together on a unique island for young people, located in the middle of Oresund.

We’ll make a loose program for the entire retreat, but since it’s your thesis, you can select which parts of the program, you want to participate in. You can spend one night or stay for the entire retreat.

If you have any questions, please feel free to reach out to elin.gislason@ungdomsoen.dk.

We look forward to welcoming you!

PROGRAM

Tuesday 14th

09:30 Transport by boat from Langelinie to the island

12:00 Lunchtime for everyone who want to join

14:00 Guided tour of the island

18:00 Dinnertime for everyone who want to join

Wednesday 15th

09:30 Transport by boat from Langelinie to the island

12:00 Lunchtime for everyone who want to join

14:00 Winter bathing and sauna

18:00 Dinnertime for everyone who want to join

20:00 Board Game night

Thursday

12:00 Lunchtime for everyone who want to join

15:40 Transport by boat from the island to Langelinie

18:00 Dinnertime for everyone who want to join

20:00 Board Game night

Friday

12:00 Lunchtime for everyone who want to join

14:00 Winter bathing and sauna

16:00 Transport by boat from the island to Langelinie

PRACTICAL INFORMATION

There’s a participation fee of 200 DKK, and you need to register before February 9th.

You bring you own food. We’ll make kitchen facilities (cutlery, plates, oven, hobs, fridge and dishwasher) available for you. If you get hungry for snacks, you can visit our kiosk, where you can by potato chips, instant noodles, soda and candy among other things.

You’ll sleep in a dormitory. If you wish to share the dormitory with specific people, please notify us in the comment section, when you register for the retreat. If you have special needs for your accommodation, please contact elin.gislason@ungdomsoen.dk - we can solve most things!

There'll be quiet premesis for you to concentrate and study halls where you can talk with the others and develop your thesis together. 

A few days before the retreat we’ll e-mail you with a welcome letter containing all relevant information.

What to bring:

  1. Sleeping bag, sheets, and a pillow. It’s possible to rent duvet/pillow and bed linen at the island if you don’t have a sleeping bag.
  2. Food that you can cook in the shared kitchen facilities we make available for you.
  3. Toiletries, laptop and what personal belongings you might need for the stay.
  4. Warm clothes for the possibly cold evenings – and leave the high heels at home.

Tip! Pack your stuff in a soft bag. This makes it easier to fit everything in the boat.

Transport to the island

The boat departs from Langelinie Tuesday and Wednesday at 9:30 AM. The boat will depart Ungdomsøen at 16:00 Thursday and at 15:40 Friday afternoon.

Pick up point at Langelinie is the polar bear statue close to Langeliniekaj 5: https://goo.gl/maps/rdZZvQ9yfPmAMpGv9

Do you know our alcohol policy?

It’s permitted to drink alcohol at Ungdomsøen, if you’re 18 years or older.At Ungdomsøen there’s room for everyone – no matter whether you want to have alcohol or not. Everybody must enjoy alcohol in a way, that’s not creating uneasy, insecure or bad situations for anyone. We do not accept any form of peer pressure or forced actions. At Ungdomsøen it’s safe to say yes and no to alcohol. 

We may take pictures and video for events at the Youth Island. The image material can be used for communication by and about the youth island on the website, social media, in printed matter and other media. If you do not want to appear in the pictures, let us know.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Ungdomsøen
Tlf: +45 20405999
info@ungdomsoen.dk

Kontaktinformation til arrangør

Ungdomsøen
Tlf: +45 20405999
info@ungdomsoen.dk